Gebruik van een elektronische leeromgeving

De opvallende resultaten uit het onderzoek met betrekking tot het gebruik van een elektronische leeromgeving:

  • In het basisonderwijs wordt de elo gemiddeld 1 keer per week gebruikt. In het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is dit 2 keer.
  • De groei van het gemiddeld wekelijkse gebruik is tussen 2007 en 2010 toegenomen. Sinds 2011 begint dit af te nemen.
  • 45% van de docenten maakte in 2011 dagelijks of wekelijks gebruik van een elo. In 2010 was dit nog 56% en 53% in 2009.

Uit recent onderzoek2 van TNS Nipo over 2012  blijkt de volgende verdeling in het dagelijkse tot wekelijkse gebruik door docenten:

  • Basisonderwijs: 29%
  • Voortgezet onderwijs: 49%
  • Middelbaar beroepsonderwijs: 48%

Ict-vaardigheden en inzetten van een elo

De meerderheid van de docenten in alle 3 de onderwijssectoren (73%) acht zich (zeer) vaardig in het gebruik van leerlingvolgsystemen. Per sector zien die percentages er als volgt uit:

In het mbo geven steeds meer docenten aan dat zij hierin vaardig zijn: in 2007 was dit slechts 16% en in 2011 is dit opgelopen tot 60%.

Het gevorderd elo-gebruik ligt beduidend lager. Net iets minder dan de helft van de docenten noemt zichzelf (zeer) gevorderd in het gebruik van een elektronische leeromgeving. Docenten in het basisonderwijs vinden zichzelf hierin het minst gevorderd (37% basaal en 21% niet-gevorderd). Daarbij moet worden vermeld dat het gebruik van een elo in het basisonderwijs ook minder gangbaar is.

Bereikbaarheid van elo

Docenten en managers uit het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs hechten veel belang aan een digitale leeromgeving die op school en thuis bereikbaar is. In het basisonderwijs geeft men hier minder prioriteit aan:

In het basisonderwijs is waarschijnlijk minder behoefte aan de bereikbaarheid van de elo in de thuissituatie. De monitor laat zien dat er minder (computer)opdrachten voor thuis worden gegeven dan in de andere onderwijssectoren en dat er nauwelijks laptops mee naar school worden genomen. Ook wordt er in het basisonderwijs (nog) weinig gebruik gemaakt van digitaal leermateriaal: 17% van de leermiddelen is digitaal en in het mbo is dit 40%.

Afnemen van digitale toetsen

Een laatste gegeven uit de monitor is dat in alle onderwijssectoren het afnemen van digitale toetsen niet veel wordt gedaan. Zie het het diagram hieronder:

Vier in balans monitor 2013

In april 2013 verschijnt de Vier in balans monitor 2013 van Kennisnet waar je de laatste stand van zaken kunt vinden over ict in het onderwijs. Daarin lees je ook meer over de inzet van elo's.

Bronvermelding

1 TNS Nipo (2011). Stabiele inzet ict volgens ict-management. Amsterdam: TNS Nipo.
2 TNS Nipo (2012). Ict-monitor 2012. Amsterdam: TNS Nipo.

Beoordeel dit bericht:
Kun je aangeven waarom je deze informatie niet waardevol vindt?

Reacties (3)

Er kan niet gereageerd worden op dit artikel.

Gravatar van Hugo van der Veen Hugo van der Veen
Mooi onderzoek. De cijfers bij het basisonderwijs verbazen mij. Ik heb de ervaring dat ongeveer één op de tien scholen een ELO gebruiken. Het probleem is volgens mij dat het begrip ELO op verschillende zaken wordt geplakt. Als je inlogt op een computer in het basisonderwijs bijvoorbeeld kom je automatisch in een elektronische leeromgeving. Dat is alleen nog wat anders dan een online elektronische leeromgeving waar je zelf opdrachten in kan maken en het leerproces van de leerlingen kan vormgeven. Ik denk dat in een vervolgonderzoek het belangrijk is dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt. Mijn ervaring op dit moment als vertegenwoordiger van itslearning in het basisonderwijs is dat 1 op de 30 scholen op dit moment gebruik maakt van een online elektronische leeromgeving. Het is dus echt in opkomst. IN het voortgezet onderwijs heeft elke school een elektronische leeromgeving die te vergelijken is met de online elektronische leeromgeving.
Gravatar van Guido Slegtenhorst Guido Slegtenhorst
Beste Jan, voor actuele cijfers over ict-gebruik in het onderwijs verwijs ik je graag door naar de Vier in balans monitor 2012 die Kennisnet heeft gepubliceerd: http://bit.ly/SBhmNo
Gravatar van Jan Lepeltak Jan Lepeltak
Interessante cijfers. Hoe zit het met het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces? Zo'n tabel als bij het gebruik van een elo zou mooi zijn.