Nieuws

RSS
  1. Uitwisseling leerlinggegevens tussen vo en mbo De verschillende onderwijsketens wisselen steeds meer informatie van en over leerlingen digitaal uit, ook bij de overstap van vo naar mbo. Lees verder
  2. Een ELO als mogelijk antwoord op het veranderende leerlandschap
  3. Het leerlingvolgsysteem kan zorgen voor een goede feedback op vooraf gestelde doelen.
  4. Virtuele tutors, wat blijkt?

Praktijkvoorbeelden

  1. Elo en cloud in de onderwijspraktijk: “Scholen willen meer keuzevrijheid” Jan Kraaijenbrink, directeur van Mytylschool De Brug in Rotterdam, over de voordelen die hij ziet in het gebruik van elo’s via cloud computing. Lees verder
  2. 5 scenario’s voor elo-realisatie
  3. CBS De Wegwijzer werkt met Moodle
  4. Leeromgevingen en motivatie
  5. IKKIES in de klas: visuele elo voor het speciaal onderwijs