Nieuws

RSS
  1. 7000e school aangesloten op Overstapservice Onderwijs Op 11 juni is de 7.000e school aangesloten op de Overstapservice Onderwijs (OSO). Het grootste deel van de scholen is daarmee gekwalificeerd om met OSO studie- en begeleidingsgegevens van leerlingen digitaal over te dragen naar een andere school. Lees verder
  2. Uitwisseling leerlinggegevens tussen vo en mbo
  3. Een ELO als mogelijk antwoord op het veranderende leerlandschap
  4. Het leerlingvolgsysteem kan zorgen voor een goede feedback op vooraf gestelde doelen.

Praktijkvoorbeelden

  1. Elo en cloud in de onderwijspraktijk: “Scholen willen meer keuzevrijheid” Jan Kraaijenbrink, directeur van Mytylschool De Brug in Rotterdam, over de voordelen die hij ziet in het gebruik van elo’s via cloud computing. Lees verder
  2. Elo en cloud in de onderwijspraktijk: “Scholen willen meer keuzevrijheid”
  3. 5 scenario’s voor elo-realisatie
  4. 5 scenario’s voor elo-realisatie
  5. CBS De Wegwijzer werkt met Moodle