Weblog speciaal onderwijs

RSS
 1. Gratis autisme koffers voor po, vo en mbo

  door Harm Hofstede

  Het Steunpunt Autisme noordelijk Zuid-Holland stelde autismekoffers samen: een map vol met allerhande informatie over autisme en onderwijs.

  Lees verder
 2. Collega's maken hun eigen pareltjes

  door Harm Hofstede

  Maak kennis met collega's: Sanne, Marcel, Tim, Inger en Sharona die prima websites hebben gemaakt voor hun collega's

  Lees verder
 3. Cluster 2 pilot van start met iPad

  Op de Dr. J. de Graafschool in Groningen loopt een pilotproject, waarin bekeken wordt of de iPad kan worden ingezet bij het rekenonderwijs voor deze leerlingen.

  Lees verder
 4. 19 maart - Gewoon Speciaal op de IPON

  Ook dit jaar een Gewoon Speciaal dag tijdens de IPON dagen in Utrecht. Woensdag 19 maart is de Gewoon Speciaal dag voor alle professionals uit het so.

  Lees verder
 5. Onderzoek Radboud: Gamen-der-wijs leren lezen met Letterprins

  De resultaten van het onderzoek laten zien dat leerlingen in het SBO met Letterprins sneller vooruitgaan in de ontwikkeling van fonologische decodeervaardigheid dan de controlegroep. En het is ook de verwachting dat inzet van Letterprins in het reguliere basisonderwijs tot nog grotere effecten zal leiden.

  Lees verder
 6. Nederlandstalige app voor ondersteunende Communicatie

  door Dick Lunenborg

  Proloquo4Text is een op tekst gebaseerde communicatie-app voor personen die niet of moeilijk kunnen spreken.

  Lees verder
 7. Nieuwe YouTube-filmpjes L2S Spraaksoftware

  Het L2S computerprogramma biedt ondersteuning bij het lezen, spreken en schrijven. Onlangs verschenen er nieuwe video's over de werking van het programma.

  Lees verder

Blijf op de hoogte

Artikelen Passend Onderwijs

 1. Congres "Thuis met autisme, wie zit er mee?"
 2. Nieuwe website Steunpunt passend onderwijs VO

Cluster 1

RSS
 1. Top 30 iPad games voor blinden Voor blinde leerlingen is gamen niet zo vanzelfsprekend als hun ziende klasgenoten. Op EduVIP is een lijst gepubliceerd van 30 toegankelijke games. Lees verder

Cluster 2

RSS
 1. Pasje en app helpen jongeren in communicatienood De Com-Pas helpt jongeren met een taalstoornis bij communicatie in moeilijke situaties met een pasje en een app. Lees verder

Cluster 3

RSS
 1. Kerstspelletjes spelen met 1 knop Op Teaching Learners with Multiple Special Needs vind je een nieuw overzicht met Kerstspelletjes voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Lees verder

Cluster 4

RSS
 1. Gratis autismekoffers Het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland stelde autismekoffers samen: mappen vol met allerhande informatie over autisme en onderwijs. Lees verder