Weten wat werkt

Het leren van de toekomst  leunt op het leren van gisteren. We hoeven het onderwijs van morgen niet opnieuw uit te vinden, want we kunnen bouwen op ervaringen uit het verleden. We kennen allemaal onze eigen goede en slechte ervaringen met onze docenten; ervaringen die we willen meenemen naar de toekomst of die we het liefst willen achterlaten. We weten wat wel en wat niet werkt. En die kennis moeten we ook gebruiken.

Blijvend verbeteren

Het onderwijs van vandaag ligt onder vuur. Een recent rapport van McKinsey laat zien dat we aan het watertrappelen zijn. De basis is goed en we blijven drijven, maar we komen niet écht vooruit. Het onderwijs maakt niet de stap van goed naar excellent. Tegelijkertijd roept de samenleving om beter onderwijs waarin individueel talent voorop staat. Het onderwijs is het hiermee eens en laat in de bestuursakkoorden duidelijk zien ambitie te hebben om blijvend te verbeteren.

Leerling en docent

Er zijn 2 onderwerpen die het onderwijs van de toekomst  kleur en vorm moet geven: personaliseren en professionaliseren. Personaliseren, onderwijs met aandacht voor de individuele leerling en individueel talent, is de eerste stap. Het onderwijs gaat uit van persoonlijke talenten, voorkeuren en leerstijlen; de leerling als centraal punt in zijn eigen ontwikkeling. Docenten zijn nog niet voldoende in staat (gesteld) om hier op in te spelen. Personaliseren gaat gepaard met investeren in docenten. Docenten moeten professionele ruimte krijgen en hun professionele verantwoordelijkheid nemen. Blijvend verbeteren is hier het devies.

Vandaag beginnen

Personaliseren en professionaliseren moeten uiteindelijk leiden tot een beter presteren. Van de leerling, de docent, de school en het onderwijs als geheel. We gaan dus voor die 3 P’s. Dat kan alleen gerealiseerd worden met een  sterkere inzet van ict . Kennisnet hanteert hier het principe: ‘wat werkt, pas je toe’. Onderzoek laat duidelijk zien dat ict bijdraagt aan 3 onderdelen van het leren: verhoogde motivatie, betere leerprestaties en efficiënter leerproces. Uiteindelijk is het de docent die daarbij het verschil maakt. Die, net als mijn economieleraar, op een inspirerende manier leerlingen klaarstoomt voor de toekomst. En die daarbij  de rechten én plichten van een onderwijsprofessional omarmt. Met de ervaringen van gisteren als bagage, hoeft het onderwijs van morgen niet te wachten op de toekomst. Het kan vandaag al beginnen.

Door Toine Maes - Algemeen directeur Kennisnet

Beoordeel dit bericht:
Kun je aangeven waarom je deze informatie niet waardevol vindt?

Reacties (0)

Nog geen reacties, wees de eerste! Reageer

Jouw reactie op deze inhoud:

';

Tip: voor het toevoegen van een persoonlijke afbeelding bij je reactie, zie Gravatar.com